مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

 آیدین ماکس دوسرپیچ 545گرمی آیدین
 آیلین تافی زرد فله 1کیلویی آیدین
 آیلین نقره ای فله 1کیلویی آیدین
 تافی آلمان 400Gقوطی طلقی دراژه

13,950 تومان 15,000 تومان

 ریتمیک توپی مخلوط ایستاده 130گرمی آیدین
 ریتمیک توپی مخلوط کریستال 320گرمی آیدین
 شکلات دوسر پیچ مخلوط فله 1کیلویی آیدین
 شکلات دوسرپیچ مخلوط جعبه 380گرم آیدین
آبنبات مخلوط ميوه پاکت بزرگ250 گرم آيدين
آرخا لب تابی310gآچاچی

15,840 تومان 18,000 تومان

آرسا تلخ پاکتی320g آچاچی

5,100 تومان 6,000 تومان

آرسا میوه ای پاکتی350g آچاچی

4,250 تومان 5,000 تومان

آیدین لاو 20 عددی (جدید)205گ آیدین

23,250 تومان 25,000 تومان

آیدین لاو 28 عددی قلبی 290گرم آیدین
آیدین لاو تلخ 28عددی مشکی 285گرم آیدین
آیدین لاو فله 1کیلویی آیدین

60,450 تومان 65,000 تومان

آیدین لاو کادوئی 17عددی 78% 200گرم آیدین
آیدین ماکس دوسر پرس کوچک 530گرم آیدین
آیدین ماکس دوسرپیچ فله 1500گرمی آیدین
آیدین ماکس دوسرپیچ پاکتی 700گرم آیدین
آیدین ماکس زرد کوچک - 10گرم250g آیدین
آیدین مکث نارگیلی کوچک-9گرم9g آیدین
آیدین مکس دو سر پرس زرد 20گرمی آیدین
آیدین مکس دوسرپرس940gآیدین

9,300 تومان 10,000 تومان

آیدین مکس دوسرپیچ 500گرم آیدین

8,370 تومان 9,000 تومان

آیدین مکس زرد12gآیدین

93 تومان 100 تومان

آیلین تافی زرد ایستاده 130گرمی آیدین
آیلین تافی زرد جعبه 680گرمی آیدین
آیلین تافی زرد جعبه630گرم آیدین

13,950 تومان 15,000 تومان

آیلین تافی زرد جعبه650گ آیدین

13,950 تومان 15,000 تومان

آیلین تافی زرد24عددی  220گرمی آیدین
آیلین مخلوط 28 عددی 270گرمی آیدین

11,160 تومان 12,000 تومان

آیلین مخلوط 28 عددی255g آیدین

10,800 تومان 12,000 تومان

آیلین مخلوط 4طعم جعبه 650گرم آیدین
آیلین مخلوط 4طعم جعبه630گرم آیدین
آیلین مخلوط 4طعم فله 1کیلویی آیدین
آیلین مخلوط کادوئی پاپیونی325g آیدین
آیلین مخلوط کادوئی پاپیونی340گ آیدین
آیلین نقره ای 24عددی 215گرمی آیدین
آیلین نقره ای ایستاده 140گرم آیدین
آیلین نقره ای ایستاده130گ آیدین
آیلین نقره ای جعبه 650گرم آیدین

14,880 تومان 16,000 تومان

آیلین نقره ای جعبه630گرم آیدین

14,880 تومان 16,000 تومان

اسمارت ریز استند قلبی 250 گ شوکوپارس
اسمارتیز گرمی 300 باراکا

14,400 تومان 16,000 تومان

اسمارتیز 50گرمی باراکا

1,350 تومان 1,500 تومان

اسمارتیز با پوشش رنگ طبیعی van netten 250g
اسمارتیز گرد کوچک300g آچاچی

14,080 تومان 16,000 تومان

اسپایر روکش شکلاتی - 22گرم آیدین
اشتورک تافی ریزن 400 گ

67,320 تومان 79,200 تومان

اشتورک وردرز قهوه50گ24عددی

4,883 تومان 5,250 تومان

افکت خرمایی جعبه خانواده660گرم آیدین
افکت نارگیلی دوسرپرس جدید 18گرم آیدین
افکت نارگیلی دوقلو 45گرمی آیدین
افکت نارگیلی دوقلو36g آیدین

900 تومان 1,000 تومان

باران غزال بزرگ335g آچاچی

12,750 تومان 15,000 تومان

باریس تلخ336g آچاچی

12,750 تومان 15,000 تومان

باریس نگین دار385g آچاچی

13,600 تومان 16,000 تومان

بسته جادویی شکلات فلیم و کارمن

13,500 تومان 15,000 تومان

بناشوکورول18گ شکلات13

910 تومان 978 تومان

بناشوکورول18گ شیری13

910 تومان 978 تومان

تابلت دارک 250 گ پرگاله

19,856 تومان 21,350 تومان

تابلت فندق 250 گ پرگاله

19,856 تومان 21,350 تومان

تابلت فندق200g شیرین عسل

3,600 تومان 4,000 تومان

تابلت 70 گرمی سفید 70گرمی آیدین

6,300 تومان 7,000 تومان

تابلت 74% شکلات تلخ گورمت

8,280 تومان 9,200 تومان

تابلت 74% کاکائو گورمت

8,280 تومان 9,200 تومان

تابلت تلخ 90% واول*

7,920 تومان 8,800 تومان

نمايش 1 تا 75 از 1920 (26 صفحه)


جدید ترین کالاها