مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

خلال پسته درجه یک

277,300 تومان 295,000 تومان

خلال پسته سلفونی 150 گرم دست آورد

29,574 تومان 31,800 تومان

خلال پسته150g سلفون خشکپاک

85,500 تومان 95,000 تومان

خلال پسته150گرم  پادرا

26,970 تومان 29,000 تومان

مغز پسته 200g خام برتر

51,057 تومان 54,900 تومان

مغز پسته150گرم  پادرا

15,903 تومان 17,100 تومان

پت پسته 220 گرمی دوزلی تام

15,080 تومان 18,850 تومان

پت پسته 360 گرمی دوزلی تام

23,488 تومان 29,360 تومان

پسته

82,500 تومان 82,500 تومان

پسته  شور اکبری ممتاز

49,955 تومان 51,500 تومان

پسته 35 گرمی دوزلی تام

2,400 تومان 3,000 تومان

پسته احمد آقایی  خام نوع A

145,700 تومان 155,000 تومان

پسته احمد آقایی لوکس 350 گرمی دوزلی تام
پسته احمدآقایی زعفرانی 300 گرمی دوزلی تام
پسته احمدآقایی فلفلی 300 گرمی دوزلی تام
پسته احمدآقایی نمکی 160 گرمی دوزلی تام
پسته احمدآقایی نمکی 300 گرمی دوزلی تام
پسته اکبری 25g مزمز

2,790 تومان 3,000 تومان

پسته اکبری 450g برتر

157,635 تومان 169,500 تومان

پسته اکبری 75g مزمز

4,650 تومان 5,000 تومان

پسته اکبری جعبه فلزی 450g پستیژ

31,620 تومان 34,000 تومان

پسته اکبری جعبه کادویی 450g پستیژ

28,830 تومان 31,000 تومان

پسته اکبری خام

55,930 تومان 59,500 تومان

پسته اکبری خام 450گرم    برتر

157,170 تومان 169,000 تومان

پسته اکبری خام سلفونی 450gدست آورد

106,950 تومان 115,000 تومان

پسته اکبری شور 200g برتر

64,914 تومان 69,800 تومان

پسته اکبری شور سلفونی 450gدست آورد

106,950 تومان 115,000 تومان

پسته اکبری شور150گرم  پادرا

10,449 تومان 11,236 تومان

پسته اکبری شورسلفونی 900gدست آورد
پسته اکبری150g شور برتر

6,305 تومان 6,780 تومان

پسته بادامی 450گرم شور

17,205 تومان 18,500 تومان

پسته برشته نمکی30 گرمی هاتی ناتی
پسته بو داده اکبری 200g دشت بن شن

15,930 تومان 17,700 تومان

پسته بو داده اکبری 500g دشت بن شن

38,700 تومان 43,000 تومان

پسته بو داده فندوقی 200g دشت بن شن

12,510 تومان 13,900 تومان

پسته بو داده فندوقی 500g دشت بن شن

30,150 تومان 33,500 تومان

پسته تازه س

79,990 تومان 79,990 تومان

پسته جعبه کادویی 450 گرم اکبری لورا
پسته خام

145,700 تومان 155,000 تومان

پسته خام 100گرم سلفون خشکپاک

21,600 تومان 24,000 تومان

پسته خام 75گرمی هرول

4,950 تومان 5,500 تومان

پسته خام اکبری 450g گلستان

90,210 تومان 97,000 تومان

پسته خام اکبری ممتاز

155,100 تومان 165,000 تومان

پسته خام اکبری450g سلفون خشکپاک

97,200 تومان 108,000 تومان

پسته خام اکبری900g سلفون خشکپاک

194,400 تومان 216,000 تومان

پسته خام قوچی400g سلفون خشکپاک

86,400 تومان 96,000 تومان

پسته خام کله قوچی 450 گرمی  گلستان

31,350 تومان 33,000 تومان

پسته خام220g سلفون خشکپاک

47,520 تومان 52,800 تومان

پسته زعفرانی 30 گرمی مزمز

6,300 تومان 7,000 تومان

پسته زعفرانی 45g پستیژ

2,651 تومان 2,850 تومان

پسته زعفرانی 85g پستیژ

5,022 تومان 5,400 تومان

پسته سالسا 45g پستیژ

2,651 تومان 2,850 تومان

پسته سالسا 85g پستیژ

5,022 تومان 5,400 تومان

پسته شور 100g گلستان

6,975 تومان 7,500 تومان

پسته شور 1kg گلستان

174,840 تومان 188,000 تومان

پسته شور 30 گرمی پردیس

1,710 تومان 1,800 تومان

پسته شور 35 گرمی چاپار

2,250 تومان 2,500 تومان

پسته شور 40 گرمی پردیس

2,375 تومان 2,500 تومان

پسته شور 40 گرمی گلستان

2,565 تومان 2,700 تومان

پسته شور 50 گرمی پردیس

2,945 تومان 3,100 تومان

پسته شور 50g برتر

3,720 تومان 4,000 تومان

پسته شور 75 گرمی گلستان

4,750 تومان 5,000 تومان

پسته شور 75 گرمی گلستان

1,853 تومان 1,950 تومان

پسته شور 75g گلستان

13,857 تومان 14,900 تومان

پسته شور اکبری 450g گلستان

92,070 تومان 99,000 تومان

پسته شور اکبری 75g گلستان

5,115 تومان 5,500 تومان

پسته شور اکبری 900 گرمی گلستان

181,350 تومان 195,000 تومان

پسته شور اکبری450g سلفون خشکپاک

99,000 تومان 110,000 تومان

پسته شور اکبری900g سلفون خشکپاک

196,200 تومان 218,000 تومان

پسته شور فندقی 60 گرمی پردیس

3,515 تومان 3,700 تومان

پسته شور نمکین احمد آقایی450 گرمی گلستان
پسته شور نمکین احمد آقایی450 گرمی گلستان
پسته شور کله قوچی 450g گلستان

92,070 تومان 99,000 تومان

پسته شور کله قوچی 900 گرمی گلستان

181,350 تومان 195,000 تومان

پسته شور کله قوچی400g سلفون خشکپاک
نمايش 1 تا 75 از 114 (2 صفحه)


جدید ترین کالاها