مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

دراژه نخود 150 گرم دوزلی تام

5,560 تومان 6,950 تومان

دراژه نخود 430 گرمی دوزلی تام

11,920 تومان 14,900 تومان

نخود 900g سلفون خشکپاک

14,625 تومان 19,500 تومان

نخود آجیلی

13,630 تومان 14,500 تومان

نخود خام و شور

9,215 تومان 9,500 تومان

نخود دو آتیشه 400 گرم دوزلی تام

11,920 تومان 14,900 تومان

نخود دوآتیشه 350 گرمی دوزلی تام

5,440 تومان 6,800 تومان

نخود شور 370 گرمی دوزلی تام

5,200 تومان 6,500 تومان

نخود شور 400 گرم دوزلی تام

11,920 تومان 14,900 تومان

نخود و کشمش 280 گرمی دوزلی تام

7,600 تومان 9,500 تومان

نخود و کشمش 370 گرمی دوزلی تام

6,216 تومان 7,770 تومان

نخود چی دو 400گرمآتیشه

6,375 تومان 7,500 تومان

نخود چی شور 200g برتر

10,230 تومان 11,000 تومان

نخود چی غزال485g آچاچی

23,800 تومان 28,000 تومان

نخود چی مربع450g آچاچی

4,675 تومان 5,500 تومان

نخود چی مستطیل475g آچاچی

21,250 تومان 25,000 تومان

نخود چی2آتیشه

25,000 تومان 25,000 تومان

نخود کشمش 150 گرم دوزلی تام

5,192 تومان 6,490 تومان

نخود کشمش 400 گرم دوزلی تام

14,312 تومان 17,890 تومان

نخود گل 370 گرمی دوزلی تام

5,200 تومان 6,500 تومان

نخودچی 300g چاپار

11,250 تومان 12,500 تومان

نخودچی 350 گرم ای دو

13,440 تومان 16,800 تومان

نخودچی 600 گرم ای دو

21,280 تومان 26,600 تومان

نخودچی بو داده 200g دشت بن شن

6,480 تومان 7,200 تومان

نخودچی بو داده 400g دشت بن شن

12,060 تومان 13,400 تومان

نخودچی سلفون120gچرین
نخودچی سلفون220gچرین
نخودچی سلفون450gچرین
نخودچی سلفونی 450gدست آورد

14,415 تومان 15,500 تومان

نخودچی شور 180گرم  پادرا

2,660 تومان 2,860 تومان

نخودچی شور 200g ساده برتر

3,841 تومان 4,130 تومان

نخودچی شور 400g سلفون خشکپاک

14,670 تومان 16,300 تومان

نخودچی شور 450g ساده برتر

20,925 تومان 22,500 تومان

نخودچی شور ساده 150g برتر

1,628 تومان 1,750 تومان

نخودچی شور400گرم سلفون برکت
نخودچی غزال485gآچاچی

8,500 تومان 10,000 تومان

نخودچی و کشمش سحرخیز

19,350 تومان 21,500 تومان

نخودچی و کشمش متوسط 35 گرمی مزمز
نخودچی وکشمش450گ برتر

29,250 تومان 32,500 تومان

نخودچی کشمش400گرم سحر خیز

33,210 تومان 36,900 تومان

نمايش 1 تا 25 از 25 (1 صفحه)


جدید ترین کالاها