مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

بیکن 202

114,000 تومان

بیکن 300 گرمی آندره
بیکن 90% 200 گرم آترین
بیگن گوشت و مرغ لایه لایه 90% کامپوره
سالامی گوشت 80% 300g سولیکو

8,134 تومان 8,562 تومان

سوجوق گوشت 200گرم آترین
سوجوکی 300 گرمی آندره
فیله مرغ ساده 90% 300g سولیکو

6,906 تومان 7,269 تومان

فیله گوشت 98% 350گرمی کامپوره
قارچ و مرغ 60% 300g سولیکو

14,508 تومان 15,600 تومان

لیونر

7,073 تومان 7,445 تومان

مخلوط 90% 300g سولیکو

8,610 تومان 9,063 تومان

نوروزی 300 گرمی آندره
وکیوم خشک مخصوص 70% 300g سولیکو

6,413 تومان 6,750 تومان

وکیوم ژامبون استیک مرغ 90% 300g سولیکو
وکیوم ژامبون جونیکا 80% 300g سولیکو
وکیوم ژامبون سرد 80% 300g سولیکو

8,023 تومان 8,445 تومان

وکیوم ژامبون مرغ 90% آرمن گوشت

4,420 تومان 4,420 تومان

وکیوم ژامبون ویژه 90% آرمن گوشت

5,750 تومان 5,750 تومان

وکیوم ژامبون گوشت 90% 300g سولیکو

31,341 تومان 33,700 تومان

وکیوم ژامبون گوشت 90% آرمن گوشت

5,610 تومان 5,610 تومان

وکیوم کالباس با گوشت قرمز دودی 80% آندره
وکیوم کالباس با گوشت قرمز پرسی 90% آندره
وکیوم کالباس با گوشت مرغ و قارچ 60% آندره
وکیوم کالباس بوقلمون ممتاز350g کامپوره
وکیوم کالباس بیگن گوشت 90% گوشتیران
وکیوم کالباس خشک 60% 350g سولیکو

6,667 تومان 7,018 تومان

وکیوم کالباس خشک 60% گوشتیران

10,150 تومان 10,150 تومان

وکیوم کالباس خشک ساده60% 350g کامپوره
وکیوم کالباس خشک مرغ وقارچ 350g کامپوره
وکیوم کالباس خشک مرغ60% 350g کامپوره
وکیوم کالباس خشک ممتاز70% آرمن گوشت
وکیوم کالباس خشک ممتاز80% 350g کامپوره
وکیوم کالباس خشک ممتاز90% 350g کامپوره
وکیوم کالباس سالامی 70% آرمن گوشت
وکیوم کالباس قارچ و مرغ 60% آرمن گوشت
وکیوم کالباس قارچ و مرغ 60% گوشتیران
وکیوم کالباس مخلوط مرغ و گوشت 90% آندره
وکیوم کالباس مخلوط گوشت ومرغ90% 350g کامپوره
وکیوم کالباس مرغ 60% 300g سولیکو

5,079 تومان 5,346 تومان

وکیوم کالباس مرغ ممتاز90% 350g کامپوره
وکیوم کالباس مرغ60% آرمن گوشت

3,580 تومان 3,580 تومان

وکیوم کالباس پپرونی70% 350g کامپوره
وکیوم کالباس ژامبون بوقلمون 70% گوشتیران
وکیوم کالباس ژامبون مرغ 90% گوشتیران
وکیوم کالباس ژامبون گوشت ژیگو 90% گوشتیران
وکیوم کالباس گوشت وقارچ 350g کامپوره
ژامبون ایتالیایی 80% تهران 300g سولیکو
ژامبون بوقلمون 202
ژامبون بوقلمون تمام گوشت آندره

64,500 تومان 64,500 تومان

ژامبون بیکن   آندره

64,500 تومان 64,500 تومان

ژامبون تنوری خشک ممتاز 90%کامپوره
ژامبون تو ناتو90% گوشت دارفرش250g سولیکو
ژامبون توناتو گوشت بوقلمون 90% 300g سولیکو
ژامبون مرغ 300gr نوروزی 90% آندره

7,970 تومان 7,970 تومان

ژامبون مرغ 90%  آندره

42,500 تومان 42,500 تومان

ژامبون مرغ 90% 300 گرم 202
ژامبون مرغ 90% 300 گرم کامپوره
ژامبون مرغ تنوری   آندره

47,000 تومان 47,000 تومان

ژامبون نوروزی 300g آندره
ژامبون نوروزی 90% میکائیلیان

42,772 تومان 42,772 تومان

ژامبون نوروزی ممتاز   آندره

79,500 تومان 79,500 تومان

نمايش 1 تا 75 از 113 (2 صفحه)


جدید ترین کالاها