مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

بیگن گوشت و مرغ لایه لایه 90% کامپوره
سالامی گوشت 80% 300g سولیکو

8,134 تومان 8,562 تومان

فیله مرغ ساده 90% 300g سولیکو

6,906 تومان 7,269 تومان

فیله گوشت 98% 350گرمی کامپوره

56,780 تومان 56,780 تومان

قارچ و مرغ 60% 300g سولیکو

13,206 تومان 14,200 تومان

لیونر

7,073 تومان 7,445 تومان

مخلوط 90% 300g سولیکو

8,610 تومان 9,063 تومان

وکیوم خشک مخصوص 70% 300g سولیکو

6,413 تومان 6,750 تومان

وکیوم ژامبون استیک مرغ 90% 300g سولیکو
وکیوم ژامبون جونیکا 80% 300g سولیکو
وکیوم ژامبون سرد 80% 300g سولیکو

8,023 تومان 8,445 تومان

وکیوم ژامبون مرغ 90% آرمن گوشت

4,420 تومان 4,420 تومان

وکیوم ژامبون ویژه 90% آرمن گوشت

5,750 تومان 5,750 تومان

وکیوم ژامبون گوشت 90% 300g سولیکو

28,458 تومان 30,600 تومان

وکیوم ژامبون گوشت 90% آرمن گوشت

5,610 تومان 5,610 تومان

وکیوم کالباس با گوشت قرمز دودی 80% آندره
وکیوم کالباس با گوشت قرمز پرسی 90% آندره
وکیوم کالباس با گوشت مرغ و قارچ 60% آندره
وکیوم کالباس بیگن گوشت 90% گوشتیران
وکیوم کالباس خشک 60% 350g سولیکو

6,667 تومان 7,018 تومان

وکیوم کالباس خشک 60% گوشتیران

10,150 تومان 10,150 تومان

وکیوم کالباس خشک ساده60% 350g کامپوره
وکیوم کالباس خشک ممتاز70% آرمن گوشت
وکیوم کالباس سالامی 70% آرمن گوشت
وکیوم کالباس قارچ و مرغ 60% آرمن گوشت
وکیوم کالباس قارچ و مرغ 60% گوشتیران
وکیوم کالباس مخلوط مرغ و گوشت 90% آندره
وکیوم کالباس مرغ 60% 300g سولیکو

5,079 تومان 5,346 تومان

وکیوم کالباس مرغ60% آرمن گوشت

3,580 تومان 3,580 تومان

وکیوم کالباس ژامبون بوقلمون 70% گوشتیران
وکیوم کالباس ژامبون مرغ 90% گوشتیران
وکیوم کالباس ژامبون گوشت ژیگو 90% گوشتیران
ژامبون ایتالیایی 80% تهران 300g سولیکو
ژامبون تنوری خشک ممتاز 90%کامپوره
ژامبون تو ناتو90% گوشت دارفرش250g سولیکو
ژامبون توناتو گوشت بوقلمون 90% 300g سولیکو
ژامبون مرغ 300gr نوروزی 90% آندره

7,970 تومان 7,970 تومان

ژامبون مرغ 90% 300 گرم 202

6,231 تومان 6,700 تومان

ژامبون نوروزی 90% میکائیلیان

42,772 تومان 42,772 تومان

ژامبون پرنس 90% گوشت دارفرش250g سولیکو
ژامبون گوشت تاپ 95% میکائیلیان

46,176 تومان 46,176 تومان

ژامبون گوشت دودی 90% میکائیلیان

40,000 تومان 40,000 تومان

ژانبون خوشک پرسی 90% 300 گرمی کامپوره
ژانبون نوروزی 90% 300 گرمی کامپوره

12,980 تومان 12,980 تومان

ژانبون گوشت ممتاز آندره

77,500 تومان 77,500 تومان

کالباس بوقلمون ممتاز ژامبون کامپوره خزر
کالباس بیکن گوشت و مرغ 90% 350 گرم کامپوره
کالباس بیگن پنیردار کامپوره خزر

113,740 تومان 113,740 تومان

کالباس جونه کاله

20,832 تومان 22,400 تومان

کالباس خشک 60% 300 گرمی کاله

15,624 تومان 16,800 تومان

کالباس خشک خانواده  آمل کاله

11,001 تومان 11,580 تومان

کالباس خشک دانمارکی 60% گوشتیران

10,825 تومان 10,825 تومان

کالباس خشک مرغ و قارچ کامپوره خزر
کالباس خشک مرغ وقارچ60%350gکامپوره خزر
کالباس خشک ممتاز 70% میکائیلیان

30,750 تومان 30,750 تومان

کالباس خشک ممتاز آبجویی 70% میکائیلیان
کالباس خشک هلندی خانواده کاله

18,972 تومان 20,400 تومان

کالباس خشک ژامبون گوشت پسته ای 80% گوشتیران
کالباس دار فرش سوجوک 250گرم سولیکو  کاله
کالباس رجی 300g آمل

18,228 تومان 19,600 تومان

کالباس رولت مرغ 80%دارفرش250g سولیکو
کالباس سالامی 70% آرمن گوشت

12,760 تومان 12,760 تومان

کالباس سالامی تنوری 300g آمل

26,691 تومان 28,700 تومان

کالباس سالامی مرغ 300g آمل

13,144 تومان 13,836 تومان

کالباس سالامی گوشتیران

15,500 تومان 15,500 تومان

کالباس فیله بقلمون 90% 350گرم کامپوره
کالباس قارچ 300g آمل

5,483 تومان 5,772 تومان

کالباس قارچ بیگن 300g آمل

6,190 تومان 6,516 تومان

کالباس قارچ و مرغ 300g آمل

13,206 تومان 14,200 تومان

کالباس قارچ و مرغ ممتاز 70% گوشتیران
نمايش 1 تا 75 از 113 (2 صفحه)


جدید ترین کالاها