مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

برگر 90%400g آمل

36,456 تومان 39,200 تومان

بیفتک 480g (همبرگر90%) ب.آ

49,128 تومان 53,400 تومان

رولت گوشت

77,600 تومان 80,000 تومان

زغالی برگر 75 % گوشت 400g اروئی

27,900 تومان 31,000 تومان

فیله کنتاکی مرغ 450 گرم دلپسند

11,400 تومان 12,000 تومان

لوبیا پلو

33,950 تومان 35,000 تومان

مرغ برگر 500gآمل

15,810 تومان 17,000 تومان

مرغ برگر 60% 500g دلپسند

8,361 تومان 8,990 تومان

مرغ برگر ویژه 85%لوکس 400گرم 4ع  777

11,067 تومان 11,900 تومان

مرغ برگر500g جعبه مقوایی202

6,789 تومان 7,300 تومان

میگو سوخاری چرخ نشده 250 گرمی VVV

9,207 تومان 9,900 تومان

همبرگر 30% متالایز 500g دلپسند

5,580 تومان 6,000 تومان

همبرگر 30% ویژه مارکتی 500g دلپسند
همبرگر 30% گوشت مارین

5,005 تومان 5,382 تومان

همبرگر 60% گوشت 500g دلپسند

9,858 تومان 10,600 تومان

همبرگر 60% گوشت لوکس مارین

9,260 تومان 9,957 تومان

همبرگر 60%g400 مایان

5,850 تومان 6,500 تومان

همبرگر 80% گوشت 400گرم کاله

26,505 تومان 28,500 تومان

همبرگر 85% گوشت 400g دلپسند

9,998 تومان 10,750 تومان

همبرگر 90% 400 گرمی 202

10,881 تومان 11,700 تومان

همبرگر 90% گوشت لوکس مارین

11,658 تومان 12,535 تومان

همبرگر 95% گوشت مارین

12,751 تومان 13,860 تومان

همبرگر مخصوص با75%گوشت 500gجعبه مقوایی202
همبرگر مخصوصی 500gآمل

26,790 تومان 28,200 تومان

همبرگر معمولی 30% سلفونی 500گرم 5ع  777
همبرگر معمولی 500gآمل

12,090 تومان 13,000 تومان

همبرگر ممتاز 60%لوکس 500گرم 5ع  777

8,835 تومان 9,500 تومان

همبرگر ویژه 85%لوکس 500گرم 5عددی  777

12,090 تومان 13,000 تومان

همبرگر گوشت 75% 500gآمل

9,405 تومان 9,900 تومان

همبرگر30% 400gهلسی

3,360 تومان 4,200 تومان

همبرگر30%g400 مایان

3,555 تومان 3,950 تومان

همبرگر30%نیان 500g ب.آ

13,680 تومان 14,400 تومان

همبرگر60%نیان 500g ب.آ

31,065 تومان 32,700 تومان

همبرگر90% 400g ب.آ

27,510 تومان 39,300 تومان

همبرگرمخصوص 75%لوکس 500 گرم 5عددی  777
همبرگرمعمولی با30%گوشت 500gبسته سلفونی202
همبرگرممتاز با60%گوشت 500gجعبه  مقوایی202
همبرگرویژه با 85%گوشت500g جعبه مقوایی202
همبرگرگوشت80%،500g مایان

7,200 تومان 8,000 تومان

پیتزا مرغ 450گرم  777

9,254 تومان 9,950 تومان

نمايش 1 تا 40 از 40 (1 صفحه)


جدید ترین کالاها