مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

سوسیس آلمانی40%1000gآمل
سوسیس انگشتی 300g آمل
سوسیس انگشتی 55%1000gآمل
سوسیس بلغاری مرغ 55%1000gآمل
سوسیس بلغاری گوشت 55%1000gآمل
سوسیس بلژیکی 500گرم کاله
سوسیس سوجوک

74,000 تومان

سوسیس شکاری 95% میکائیلیان
سوسیس فرانکفورتر 300g آمل
سوسیس فرانکفورتر تنوری
سوسیس نورنبرگ 300g آمل
سوسیس هات داگ 60% گوشتیران
سوسیس هات داگ ویژه 420 گرم 202
سوسیس هات داگ گوشت 60%1000gآمل
سوسیس هاتداگ 55%کامپوره
سوسیس هاداگ گوشت 300g آمل
سوسیس هلندی 40% گوشتیران
سوسیس چیکو پنیری55% 300g آمل
سوسیس کوکتل دودی 55% کامپوره
سوسیس کوکتل مخصوص 300g آمل
سوسیس کوکتل مرغ 300g آمل
سوسیس کوکتل مرغ 55%1000gآمل
سوسیس کوکتل مرغ 55%کامپوره
سوسیس کوکتل ویژه ی 500 گرم
سوسیس کوکتل پنیر 500 گرم
سوسیس کوکتل پنیری 300g آمل
سوسیس کوکتل پنیری 55%1000gآمل
سوسیس کوکتل ژاپنی گوشتیران
سوسیس کوکتل گوشت 300g آمل
سوسیس کوکتل گوشت 55%1000gآمل
سوسیس گوشت گوشتیران
فیله گوشت 300gآندره
هات داگ 70% توری 1000g سولیکو
هاتداگ 90% 1kg کامپوره
هاتداگ مخصوص گوشتیران
هاتداگ ویژه 500g میکائیلیان
هاتداگ ویژه کامپوره
نمايش 1 تا 75 از 94 (2 صفحه)


جدید ترین کالاها