مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

بلغاری گوشت 55% توری 100g سولیکو

14,024 تومان 15,080 تومان

سوسیس  55% گوشت توری 1kg کامپوره

28,910 تومان 28,910 تومان

سوسیس 300g شکاری 95% میکائیلیان

9,930 تومان 9,930 تومان

سوسیس آلبرتا (قارچ و فلفل دلمه) توری نوپرو
سوسیس آلبرتا (قارچ و فلفل دلمه) نوپرو
سوسیس آلمانی 1 کیلوگرم توری کامپوره
سوسیس آلمانی 40% توری 1000g سولیکو

11,410 تومان 12,010 تومان

سوسیس آلمانی کامپوره خزر

20,320 تومان 20,320 تومان

سوسیس آلمانی یک کیلویی توری کامپوره
سوسیس آلمانی40%1000gآمل

26,885 تومان 28,300 تومان

سوسیس آلمانی40%گوشت350g کامپوره خزر
سوسیس انگشتی 300g آمل

4,631 تومان 4,980 تومان

سوسیس انگشتی 55%1000gآمل

36,084 تومان 38,800 تومان

سوسیس انگشتی توری 500g سولیکو

26,040 تومان 28,000 تومان

سوسیس اولیو (قارچ و زیتون) نوپرو

38,500 تومان 38,500 تومان

سوسیس باربیکیو با 90% گوشت قرمز

130,590 تومان 130,590 تومان

سوسیس بلغاری 600گرم میکائیلیان

15,800 تومان 15,800 تومان

سوسیس بلغاری توری 1000g کامپوره

28,620 تومان 28,620 تومان

سوسیس بلغاری مرغ 55% گوشتیران

6,450 تومان 6,450 تومان

سوسیس بلغاری مرغ 55%1000gآمل

30,411 تومان 32,700 تومان

سوسیس بلغاری پنیردارتوری 1000g کامپوره
سوسیس بلغاری گوشت 55% گوشتیران

10,238 تومان 10,238 تومان

سوسیس بلغاری گوشت 55%1000gآمل

37,572 تومان 40,400 تومان

سوسیس بلژیکی 40% گوشت مرغ 500گرم سولیکو
سوسیس بلژیکی 500گرم کاله

4,617 تومان 4,860 تومان

سوسیس بندری 600 گرم میکائیلیان

11,550 تومان 11,550 تومان

سوسیس جعبه ای کودکان300گرم  نوپرو
سوسیس خوری مهروز

5,850 تومان 7,800 تومان

سوسیس دانمارکی 40% توری 1000g سولیکو
سوسیس سوجوک

74,000 تومان 74,000 تومان

سوسیس شکاری 95% 250گرم کامپوره

9,930 تومان 9,930 تومان

سوسیس شکاری 95% میکائیلیان

63,000 تومان 63,000 تومان

سوسیس فرانکفورتر 300g آمل

15,903 تومان 17,100 تومان

سوسیس فرانکفورتر 400 گرم کامپوره

16,800 تومان 16,800 تومان

سوسیس فرانکفورتر 80% 420گرم کامپوره
سوسیس فرانکفورتر 80درصد 1000gr کامپوره
سوسیس فرانکفورتر تنوری

70,910 تومان 70,910 تومان

سوسیس فرانکفورتر تنوری

70,910 تومان 70,910 تومان

سوسیس فرانکفورتر توری نوپرو

28,200 تومان 28,200 تومان

سوسیس فرانکفورتر نوپرو

42,600 تومان 42,600 تومان

سوسیس فرانکفورتر وکیوم نوپرو

19,000 تومان 19,000 تومان

سوسیس فرانکفورترکامپوره خزر

51,180 تومان 51,180 تومان

سوسیس مارگون(کرفس)  نوپرو

28,000 تومان 28,000 تومان

سوسیس مارگون(کرفس) توری نوپرو

28,100 تومان 28,100 تومان

سوسیس مارگون(کرفس) وکیوم نوپرو

17,900 تومان 17,900 تومان

سوسیس میلانو 200 گرمی نوپرو

12,700 تومان 12,700 تومان

سوسیس میلانو گیاهی 300 گرم نوپرو

21,800 تومان 21,800 تومان

سوسیس ناپلی با 55%گوشت مرغ با پنیر
سوسیس نورنبرگ 300g آمل

6,002 تومان 6,318 تومان

سوسیس هات داگ 60% گوشتیران

11,183 تومان 11,183 تومان

سوسیس هات داگ 70%گوشت توری 1kg کامپوره
سوسیس هات داگ دودی کامپوره خزر

48,680 تومان 48,680 تومان

سوسیس هات داگ ممتاز توری 1k گوشت ایران
سوسیس هات داگ ویژه 420 گرم 202

14,954 تومان 16,080 تومان

سوسیس هات داگ پنیر 55% گوشتیران

12,443 تومان 12,443 تومان

سوسیس هات داگ کامپوره خزر

36,000 تومان 36,000 تومان

سوسیس هات داگ گوشت 60%1000gآمل

46,314 تومان 49,800 تومان

سوسیس هات داگ60% ??? گرمی گرمی500  صدک
سوسیس هاتداگ 55%کامپوره

27,220 تومان 27,220 تومان

سوسیس هاتداگ گومز 90%

89,610 تومان 89,610 تومان

سوسیس هاداگ گوشت 300g آمل

14,880 تومان 16,000 تومان

سوسیس هلندی 1 کیلوگرم توری کامپوره
سوسیس هلندی 40% گوشتیران

5,250 تومان 5,250 تومان

سوسیس پاپریکا (فلفل دلمه) توری نوپرو
سوسیس پاپریکا (فلفل دلمه) نوپرو

43,100 تومان 43,100 تومان

سوسیس پاپریکا (فلفل دلمه) وکیوم نوپرو
سوسیس چیکو پنیری55% 300g آمل

12,555 تومان 13,500 تومان

سوسیس کبابی 70% تهران 350g سولیکو

8,529 تومان 8,978 تومان

سوسیس کبابی70%توری 1000g کامپوره

33,690 تومان 33,690 تومان

سوسیس کراکف وکیوم300گرم نوپرو

18,400 تومان 18,400 تومان

سوسیس کودکان گیاهی نوپرو

33,400 تومان 33,400 تومان

نمايش 1 تا 75 از 94 (2 صفحه)


جدید ترین کالاها