مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

بازو بوقلمون

27,890 تومان 27,890 تومان

بازو تازه بوقلمون 500g مارال

17,850 تومان 21,000 تومان

بازوی بوقلمون 450گرمی توکاسان

16,150 تومان 19,000 تومان

بال بوقلمون

18,560 تومان 18,560 تومان

بال بوقلمون 450گرمی توکاسان

9,605 تومان 11,300 تومان

بال بوقلمون 900گرمی توکاسان

19,465 تومان 22,900 تومان

بال تازه بوقلمون 500g مارال

12,750 تومان 15,000 تومان

بو قلمون

7,883 تومان 8,298 تومان

جوجه بوقلمون

58,890 تومان 58,890 تومان

ران بوقلمون 1000 g کالی

18,000 تومان 20,000 تومان

ران بوقلمون دودی کامپوره خزر

76,910 تومان 76,910 تومان

ران تازه بوقلمون 500g مارال

29,623 تومان 34,850 تومان

ساق بوقلمون

49,950 تومان 49,950 تومان

ساق بوقلمون 700گرمی توکاسان

44,200 تومان 52,000 تومان

ساق بوقلمون 800گرمی توکاسان

50,575 تومان 59,500 تومان

ساق بوقلمون 900گرمی توکاسان

54,060 تومان 63,600 تومان

ساق تازه بوقلمون 800g مارال

30,005 تومان 35,300 تومان

سینه بدون استخوان بوقلمون تازه 500g مارال
سینه بوقلمون

56,990 تومان 56,990 تومان

سینه بوقلمون 1000 g کالی

18,900 تومان 21,000 تومان

سینه بوقلمون 450گرمی توکاسان

30,090 تومان 35,400 تومان

سینه بوقلمون 900گرمی توکاسان

64,600 تومان 76,000 تومان

فیله بوقلمون

59,850 تومان 59,850 تومان

فیله بوقلمون 450گرمی توکاسان

34,765 تومان 40,900 تومان

فیله بوقلمون 900گرمی توکاسان

74,800 تومان 88,000 تومان

فیله بوقلمون سوخاری400g آمل

8,922 تومان 9,392 تومان

فیله تازه بوقلمون 500g مارال

31,365 تومان 36,900 تومان

مغز ران بوقلمون

69,990 تومان 69,990 تومان

مغزران بوقلمون 450گرمی توکاسان

33,150 تومان 39,000 تومان

مغزران بوقلمون 900گرمی توکاسان

71,060 تومان 83,600 تومان

چرخ کرده بوقلمون

56,490 تومان 56,490 تومان

گوشت چرخ کرده تازه بوقلمون 500g مارال
گوشت چرخکرده بوقلمون 900گرمی توکاسان
نمايش 1 تا 33 از 33 (1 صفحه)


جدید ترین کالاها