مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

فیله میگو سوخاری 350 گرم شارین

41,976 تومان 47,700 تومان

فیله میگو سوخاری پروانه ای 300گرم شارین
میگو 500g رگ گیری شده PD پاکتی 50-41مارین
میگو برگر سوخاری 320g اروئی

28,800 تومان 32,000 تومان

میگو تمپورا اسپایسی 400 گرمی میلاتون
میگو سوخاری

189,000 تومان 189,000 تومان

میگو سوخاری   1000 گرمی ب آ

95,855 تومان 100,900 تومان

میگو سوخاری 1000gواستو

22,950 تومان 25,500 تومان

میگو سوخاری 240g دلپسند

9,975 تومان 10,500 تومان

میگو سوخاری 250g اروئی

26,100 تومان 29,000 تومان

میگو سوخاری 250g ب. آ

25,365 تومان 26,700 تومان

میگو سوخاری 250g مارین

27,621 تومان 29,700 تومان

میگو سوخاری 300گرمی واستو

13,876 تومان 15,418 تومان

میگو سوخاری 450g مارین

49,662 تومان 53,400 تومان

میگو سوخاری 500g اروئی

50,400 تومان 56,000 تومان

میگو سوخاری تند250g  کیان ماهی

26,955 تومان 29,950 تومان

میگو سوخاری خانواده 1kg مارین

75,075 تومان 115,500 تومان

میگو سوخاری دم دار 400g خلیج

70,110 تومان 77,900 تومان

میگو سوخاری رنگی250g  کیان ماهی

26,955 تومان 29,950 تومان

میگو سوخاری مادوراس 350 گرمی میلاتون
میگو سوخاری چاشت آشام

38,357 تومان 42,619 تومان

میگو سوخاری چرخ نشده 250گرم   777

9,391 تومان 10,098 تومان

میگو سوخاری(پاکت 1000 گرمی)202

81,000 تومان 90,000 تومان

میگو سوخاری1000g آمل

91,200 تومان 96,000 تومان

میگو سوخاری250g  کیان ماهی

26,955 تومان 29,950 تومان

میگو سوخاری300g آمل

29,760 تومان 32,000 تومان

میگو طعم دار اسپایسی 450 گرمی میلاتون
میگو طعم دار بندری 450 گرمی میلاتون
میگو طعم دار سبزیجات 450 گرمی میلاتون
میگو طعم دار چیلی 450 گرمی میلاتون
میگو گلدن (فرآوری شده سوخاری )250گ ب آ
ناگت میگو سوخاری g400 مایان

10,350 تومان 11,500 تومان

نمايش 1 تا 22 از 22 (1 صفحه)


جدید ترین کالاها