مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

سوپ میگو 80gپیچو

2,000 تومان

فیله میگو 20-11  300g مه پروتئین
فیله میگو 30-21  200g مه پروتئین
فیله میگو 40-31  200g مه پروتئین
فیله میگو 50-41  200g مه پروتئین
فیله میگو 60-51  200g مه پروتئین
فیله میگو رگزده 400 گرم (90-71 )
ماهی هامور سفید

28,000 تومان

ميگو

104,500 تومان

ميگو دريايي

162,900 تومان

میزا قاسمی

6,000 تومان

میگو مولتی وک 030-21 g200 تحفه
میگو 1000gپی دی 70-61هامون
میگو 50-41 500گرم تحفه
میگو 50-41 200گرم تحفه
میگو 50-41 تحفه

43,900 تومان

میگو 60-51 200gتحفه

18,370 تومان

میگو 60-51 500گرم تحفه
میگو 60-51 زر افشان

140,800 تومان

میگو 70-61 200گرم تحفه
میگو 70-61 500گرم تحفه
میگو 70-61 زر افشان

132,000 تومان

میگو PD 41-50 500g شارین
میگو PD 60-51 500g شارین
میگو PD 61-70 500g شارین
میگو PD 71-90 500g شارین
میگو pud

67,500 تومان

میگو متوسط 40/50

25,000 تومان

میگو پلوئی 800g مه پروتئین
میگو پی دی 200g 50-41 هامون
میگو پی دی 200g 60-51 هامون
میگو پی دی 400g 60-51 هامون
میگو پی دی 400g 70_61 هامون
میگو پی دی 500g 50-41 هامون
میگو پی دی 500g 70_61 هامون
میگو پی یودی 200g 30_21 هامون
میگو پی یودی 200g 40_31 هامون
میگو پی یودی 200g 50_41 هامون
میگو پی یودی 200g 60_51 هامون
نمايش 1 تا 75 از 79 (2 صفحه)


جدید ترین کالاها