مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

سوپ میگو 80gپیچو

1,700 تومان 2,000 تومان

فيله ميگو

199,000 تومان 199,000 تومان

فیله مادر میگو 300gصدف

14,400 تومان 16,000 تومان

فیله ماهی کوتر 600 گرم بدون استخوان تحفه
فیله میگو 20-11  300g مه پروتئین

39,339 تومان 42,300 تومان

فیله میگو 30-21  200g مه پروتئین

20,228 تومان 21,750 تومان

فیله میگو 40-31  200g مه پروتئین

18,358 تومان 19,740 تومان

فیله میگو 50-41  200g مه پروتئین

16,718 تومان 17,976 تومان

فیله میگو 60-51  200g مه پروتئین

15,468 تومان 16,632 تومان

فیله میگو (150-100) 800 گرم مه پروتئین
فیله میگو 60-51 500gمه پروتئین

30,644 تومان 32,950 تومان

فیله میگو 90-71 500gوکیوم مه پروتئین
فیله میگو رگ زده سایز400گ 30-IQF 21 مه پروتئین
فیله میگو رگ زده سایز800گ 70-IQF 61 مه پروتئین
فیله میگو رگزده 30-21 200g مه پروتئین
فیله میگو رگزده 40-31 400g مه پروتئین
فیله میگو رگزده 40-31 800g مه پروتئین
فیله میگو رگزده 50-41 400g مه پروتئین
فیله میگو رگزده 50-41 800g مه پروتئین
فیله میگو رگزده 60-51 400g مه پروتئین
فیله میگو رگزده 60-51 800g مه پروتئین
فیله میگو رگزده 20-11 300g مه پروتئین
فیله میگو رگزده 400 گرم (90-71 )

33,201 تومان 35,700 تومان

ماهی هامور سفید

27,160 تومان 28,000 تومان

ميگو

123,590 تومان 123,590 تومان

ميگو دريايي

162,900 تومان 162,900 تومان

ميگو دريايي TZ

125,500 تومان 125,500 تومان

ميگو پرورشي TZ

102,900 تومان 102,900 تومان

میرزاقاسمی 250گرم

5,980 تومان 6,500 تومان

میزا قاسمی

5,700 تومان 6,000 تومان

میگو مولتی وک 030-21 g200 تحفه

20,548 تومان 23,350 تومان

میگو پوست کنده رگ گیری شده70-61 سایز
میگو 1000g رگ گیری شده PD پاکتی 50-41 مارین
میگو 1000gپی دی 70-61هامون

80,960 تومان 92,000 تومان

میگو 180gرگ گیری شده PD پاکتی 50 -41مارین
میگو 200 گرم 70-61 مولتی وک تحفه

33,660 تومان 37,400 تومان

میگو 200gخام PD 41-50 مارین

6,660 تومان 7,400 تومان

میگو 50-41 500گرم تحفه

106,355 تومان 119,500 تومان

میگو 50-41 200گرم تحفه

15,840 تومان 18,000 تومان

میگو 50-41 500 گرم IML شارین

38,632 تومان 43,900 تومان

میگو 50-41 تحفه

38,632 تومان 43,900 تومان

میگو 500g بدون رگ و پوست 90-70 تحفه

81,576 تومان 92,700 تومان

میگو 60-51 200gتحفه

16,166 تومان 18,370 تومان

میگو 60-51 500گرم تحفه

98,167 تومان 110,300 تومان

میگو 60-51 زر افشان

154,088 تومان 175,100 تومان

میگو 60-51 مولتی وک 200گرم تحفه

40,040 تومان 45,500 تومان

میگو 70-61 200گرم تحفه

37,136 تومان 42,200 تومان

میگو 70-61 500گرم تحفه

90,112 تومان 102,400 تومان

میگو 70-61 500 گرمIML شارین

33,440 تومان 38,000 تومان

میگو 70-61 زر افشان

142,736 تومان 162,200 تومان

میگو 90-71 500 گرم IML شارین

32,120 تومان 36,500 تومان

نمايش 1 تا 75 از 79 (2 صفحه)


جدید ترین کالاها