مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

B استيک مرغ طعم دار
B بازو مرغ (18285)

17,120 تومان

B بازو مرغ زعفراني
B بازو مرغ کبابي باربي کيو
B بال مرغ

16,760 تومان

B بال مرغ زعفراني

20,220 تومان

B بال مرغ کبابي باربي کيو
B ران مرغ بدون پوست (18084)
B ساق مرغ بدون پوست
B سينه مرغ بدون پوست (18083)
B فيله اسپايسي سوخاري
B فيله مرغ (18087)

39,550 تومان

B فيله مرغ زعفراني
B فيله مرغ سوخاري

39,190 تومان

B مرغ کامل

12,890 تومان

B مغز ران مرغ بدون پوست (18086)
B پا چيني

19,430 تومان

B چرخ کرده مرغ(18135)
B گردن مرغ بدون پوست
اسکلت مرغ MD

2,500 تومان

اسکلت مرغ SN

3,000 تومان

بازو sn

19,100 تومان

بازو طعم دار MD

18,500 تومان

بازو طعم دار SN

21,800 تومان

بازو مرغ MD کد 12114716669
بازوی مرغ ساده 900gآرین
بازوی مرغ ساده900g روناک
بازوی مرغ کبابی 900g روناک
بال اسپایسیsn

19,900 تومان

بال سوخاری MD

21,000 تومان

بال طعم دار MD

17,900 تومان

بال طعم دار SN

21,800 تومان

بال مرغ بدون نوک MD کد 12114716659
بال مرغ زعفرانی 900g روناک
بال مرغ ساده 900g روناک
بال کبابی 800gهلسی
بالsn

19,100 تومان

جوجه با استخوان طعم دار MD
جوجه کباب ترش MD کد 12114716657
جوجه کباب ساده MD کد 12114716661
ران با پوست ممتازsn
ران بدون پوست مرغ 1800g روناک
ران بدون پوست ممتازsn
ران مرغ با پوست MD کد 12114716666
ران مرغ با پوست 1800g روناک
ران و سینه با پوست 1800g روناک
ران و سینه بی پوست 1800g روناک
ساق بدون پوست ممتازsn
ساق مرغ بدون پوست 1800g روناک
ساق مرغ بدون پوست MD
سنگدان مرغ

4,990 تومان

سینه بدون پوست ممتازsn
سینه مرغ با پوست MD
سینه مرغ با پوست1800g روناک
شنيسل ران اسپايسي MD
شنيسل ران اسپايسي SN
شنيسل ران سوخاري MD
شنيسل ران سوخاري SN
شنيسل سينه اسپايسي MD
شنيسل سينه اسپايسي SN
شنيسل سينه سوخاري MD
شنيسل سينه سوخاري SN
شنیسل ران ساده MD

27,900 تومان

شنیسل ران سادهsn

26,900 تومان

شنیسل سینه ساده  MD کد 12114716662
شنیسل سینه ساده sn
فيله سوخاري ساده MD
نمايش 1 تا 75 از 111 (2 صفحه)


جدید ترین کالاها