مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

B استيک مرغ طعم دار

42,620 تومان 42,620 تومان

B بازو مرغ (18285)

25,460 تومان 25,460 تومان

B بازو مرغ زعفراني

30,230 تومان 30,230 تومان

B بازو مرغ کبابي باربي کيو

30,240 تومان 30,240 تومان

B بال اسپايسي

35,860 تومان 35,860 تومان

B بال مرغ

24,900 تومان 24,900 تومان

B بال مرغ زعفراني

30,050 تومان 30,050 تومان

B بال مرغ کبابي باربي کيو

30,060 تومان 30,060 تومان

B جوجه کباب چوبي

41,120 تومان 41,120 تومان

B ران مرغ با پوست

25,690 تومان 25,690 تومان

B ران مرغ بدون پوست (18084)

28,790 تومان 28,790 تومان

B ساق مرغ بدون پوست

32,950 تومان 32,950 تومان

B سينه مرغ بدون پوست (18083)

31,400 تومان 31,400 تومان

B فيله اسپايسي سوخاري

50,210 تومان 50,210 تومان

B فيله مرغ (18087)

48,650 تومان 48,650 تومان

B فيله مرغ زعفراني

51,010 تومان 51,010 تومان

B فيله مرغ سوخاري

49,010 تومان 49,010 تومان

B فيله چوبي

52,180 تومان 52,180 تومان

B مخلوط ران و سينه مرغ بدون پوست

30,220 تومان 30,220 تومان

B مرغ کامل

15,000 تومان 15,000 تومان

B مرغ کامل بدون آنتي بيوتيک 9

15,990 تومان 15,990 تومان

B مغز ران مرغ بدون پوست (18086)

32,130 تومان 32,130 تومان

B پا چيني

28,890 تومان 28,890 تومان

B پاچيني اسپايسي

30,310 تومان 30,310 تومان

B چرخ کرده مرغ(18135)

35,860 تومان 35,860 تومان

B چيکن استروگانف

38,480 تومان 38,480 تومان

B گردن مرغ بدون پوست

6,000 تومان 6,000 تومان

استیک مرغ طعم دار16833

40,960 تومان 40,960 تومان

اسکلت مرغ

1,500 تومان 1,500 تومان

اسکلت مرغ AM

3,230 تومان 3,230 تومان

اسکلت مرغ MD

2,500 تومان 2,500 تومان

اسکلت مرغ NA

750 تومان 750 تومان

اسکلت مرغ SN

3,000 تومان 3,000 تومان

اسکلت مرغ TZ

2,500 تومان 2,500 تومان

اسکلت مرغ عمده

1,000 تومان 1,000 تومان

اسکلت مرغ عمده AM

2,150 تومان 2,150 تومان

اسکلت مرغ عمده MD

1,500 تومان 1,500 تومان

بازو sn

27,630 تومان 27,630 تومان

بازو TZ(11062)

30,690 تومان 30,690 تومان

بازو طعم دار MD

26,120 تومان 26,120 تومان

بازو طعم دار SN

32,570 تومان 32,570 تومان

بازو مرغ  AM

28,850 تومان 28,850 تومان

بازو مرغ MD کد 12114716669

21,360 تومان 21,360 تومان

بازوی مرغ ساده 900gآرین

22,677 تومان 23,140 تومان

بازوی مرغ ساده900g روناک

8,736 تومان 8,736 تومان

بازوی مرغ کبابی 900g روناک

10,603 تومان 10,603 تومان

بازوی مرغ کبابی 900gآرین

18,914 تومان 19,300 تومان

بال اسپاسی AM

26,530 تومان 26,530 تومان

بال اسپایسی TZ

33,050 تومان 33,050 تومان

بال اسپایسیsn

29,550 تومان 29,550 تومان

بال دودی مرغ 500 گرم مارال

17,170 تومان 20,200 تومان

بال سوخاری MD

29,010 تومان 29,010 تومان

بال طعم دار MD

25,590 تومان 25,590 تومان

بال طعم دار SN

32,190 تومان 32,190 تومان

بال مرغ  AM

28,650 تومان 28,650 تومان

بال مرغ TZ

29,690 تومان 29,690 تومان

بال مرغ بدون نوک MD کد 12114716659

20,060 تومان 20,060 تومان

بال مرغ دودی

49,450 تومان 49,450 تومان

بال مرغ زعفرانی 900g روناک

7,441 تومان 7,441 تومان

بال مرغ زعفرانی16865

24,050 تومان 24,050 تومان

بال مرغ ساده 900g روناک

5,752 تومان 5,752 تومان

بال مرغ ساده 900gآرین

24,108 تومان 24,600 تومان

بال مرغ کبابی 900gآرین

8,957 تومان 9,140 تومان

بال و بازو زعفرانی AM

33,670 تومان 33,670 تومان

بال و بازو مرغ ساده 900gآرین

8,820 تومان 9,000 تومان

بال و بازو مرغ مخلوط کبابی 900gآرین
بال و بازو مکزیکی AM

29,980 تومان 29,980 تومان

بال و بازو کبابی 800g اروئی

24,300 تومان 27,000 تومان

بال کبابی 800gهلسی

6,280 تومان 7,850 تومان

بال کبابی 800g اروئی

7,830 تومان 8,700 تومان

بالsn

26,780 تومان 26,780 تومان

جوجه با استخوان زعفرانی AM

35,760 تومان 35,760 تومان

جوجه با استخوان زعفرانی16870

34,210 تومان 34,210 تومان

جوجه با استخوان طعم دار MD

33,540 تومان 33,540 تومان

جوجه بدون استخوان زعفرانی AM

40,210 تومان 40,210 تومان

نمايش 1 تا 75 از 111 (2 صفحه)


جدید ترین کالاها