مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

جگر سفید گوسفندی TZ

18,000 تومان 18,000 تومان

جگر مرغ

4,700 تومان 4,700 تومان

جگر مرغ (بسته ای) TZ

20,000 تومان 20,000 تومان

جگر مرغ بسته ای  MD

3,500 تومان 3,500 تومان

جگر مرغsn

6,600 تومان 6,600 تومان

جگر و دل و قلوه گوسفندی بسته ای TZ

106,480 تومان 106,480 تومان

جگر و دل و قلوه گوسفندی کیلویی TZ

108,000 تومان 108,000 تومان

جگر و سنگدان مرغ (فله)TZ

20,000 تومان 20,000 تومان

جگر کامل گوسفندی  AM

33,120 تومان 33,120 تومان

جگر گوساله 800g گل تاج

13,500 تومان 15,000 تومان

جگر گوسفندیsn

47,700 تومان 47,700 تومان

جگرسفید گوسفندی 1ع قربانیان

14,080 تومان 16,000 تومان

جگرودل وقلوه گوسفندی 500g قربانیان
جگرگوساله 1kg قربانیان

34,760 تومان 39,500 تومان

جگرگوساله 500g قربانیان

33,792 تومان 38,400 تومان

دل مرغ

6,500 تومان 6,500 تومان

دل مرغ (فله)TZ

20,000 تومان 20,000 تومان

دل مرغ sn

6,900 تومان 6,900 تومان

دل مرغ بسته ای  MD

4,800 تومان 4,800 تومان

دل و جگر و قلوه 500 گرمی طلا گوشت

25,175 تومان 26,500 تومان

دل و جگر و قلوه گوسفندی 500گرم

19,465 تومان 22,900 تومان

دل و جگر و قلوه گوسفندی 800gقربانیان
دل و جگر و قلوه گوسفندی 800گرم

32,300 تومان 38,000 تومان

دل و قلوه گوساله 1kg قربانیان

34,760 تومان 39,500 تومان

دل و قلوه گوساله 500gقربانیان

27,720 تومان 31,500 تومان

دل و قلوه گوساله 800Gگل تاج

13,050 تومان 14,500 تومان

دل وجگرشترمرغ یک کیلوئی توکاسان
زبان گوساله 1.5kg قربانیان

201,520 تومان 229,000 تومان

زبان گوساله 1/5کیلویی

46,155 تومان 54,300 تومان

زبان گوساله TZ

73,990 تومان 73,990 تومان

زبان گوسفند 3 عددی TZ

40,000 تومان 40,000 تومان

زبان گوسفندی 3 عددی طلا گوشت

28,500 تومان 30,000 تومان

زبان گوسفندی 3ع قربانیان

86,350 تومان 98,125 تومان

زبان گوسفندی 3عددی

18,700 تومان 22,000 تومان

سنگدان شترمرغ 500گرمی توکاسان

6,715 تومان 7,900 تومان

سنگدان شترمرغ یک کیلوئی توکاسان
سنگدان مرغ sn

6,500 تومان 6,500 تومان

سنگدان مرغ بسته ای  MD

3,500 تومان 3,500 تومان

سیراب شردان گوسفندی یک دست

6,545 تومان 7,700 تومان

سیراب شیردان گوساله 1kg  قربانیان

53,680 تومان 61,000 تومان

سیراب شیردان گوسفندی  قربانیان

31,592 تومان 35,900 تومان

سیراب شیردان گوسفندی TZ

40,000 تومان 40,000 تومان

سیراب و شیردان گوساله 1000گرم

7,225 تومان 8,500 تومان

سیراب گوساله 1 ک طلا گوشت

11,400 تومان 12,000 تومان

غاز 2500 g کالی

52,200 تومان 58,000 تومان

قلم گوساله 1.5kg قربانیان

22,704 تومان 25,800 تومان

مغز گوساله 1ع قربانیان

28,952 تومان 32,900 تومان

مغز گوساله تکی

8,925 تومان 10,500 تومان

مغز گوسفندی 2 عددی طلا گوشت

9,025 تومان 9,500 تومان

مغز گوسفندی 2 عددی قربانیان

28,600 تومان 32,500 تومان

مغز گوسفندی 2ع گل تاج

7,623 تومان 8,470 تومان

مغز گوسفندی 3ع قربانیان

42,900 تومان 48,750 تومان

مغز گوسفندی 3عددی

12,325 تومان 14,500 تومان

نیم دست کله پاچه گوسفندی قربانیان
پاچه گوساله 1ع قربانیان

55,440 تومان 63,000 تومان

پاچه گوساله 1ع گل تاج

5,040 تومان 5,600 تومان

پاچه گوساله TZ

42,890 تومان 42,890 تومان

پاچه گوساله تک عددی طلا گوشت

12,825 تومان 13,500 تومان

پاچه گوساله تکی

10,328 تومان 12,150 تومان

پاچه گوسفندی 4 عددی طلا گوشت

16,625 تومان 17,500 تومان

پاچه گوسفندی 4ع قربانیان

62,040 تومان 70,500 تومان

پاچه گوسفندی 4ع گل تاج

10,305 تومان 11,450 تومان

پاچه گوسفندی 4عددی

13,218 تومان 15,550 تومان

پای مرغ (فله)TZ

10,000 تومان 10,000 تومان

چربی MD

15,000 تومان 15,000 تومان

چربی sn

25,000 تومان 25,000 تومان

چربی گوسفندی TZ(11058)

17,740 تومان 17,740 تومان

چربی گوشت (شله)  AM

20,000 تومان 20,000 تومان

چرخ کرده مرغsn

38,140 تومان 38,140 تومان

کله و پاچه گوسفند ی یک دست

24,650 تومان 29,000 تومان

کله و پاچه گوسفندی ربع دست

7,098 تومان 8,350 تومان

کله و پاچه گوسفندی نیم دست

18,785 تومان 22,100 تومان

کله پاچه ربع دست گوسفندی طلا گوشت
کله پاچه نیم دست گوسفندی طلا گوشت
نمايش 1 تا 46 از 46 (1 صفحه)


جدید ترین کالاها