مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

استخوان راسته گوسفندی
استخوان راسته گوسفندیsn
خورشتی ران گوسفندی
خورشتی ران گوسفندیsn
خورشتی سر دست گوسفندی
خورشتی سردست گوسفندیsn
دنبالیچه گوسفندی

105,560 تومان

دنبالیچه گوسفندی  MD
دنبالیچه گوسفندیsn
دنبه گوسفندی

47,080 تومان

دنبه گوسفندی  MD کد 12114717091
راسته با استخوان گوسفندی
راسته با استخوان گوسفندیsn
راسته بدون استخوان گوسفندیsn
راسته ممتاز گوسفند 1k روناک
راسته گوساله ممتاز 1000gآرین
ران ممتاز گوسفند 1k روناک
ران ممتاز گوسفند 2k روناک
ران ممتاز گوسفندیsn
ران پاک شده گوسفندی
ران پاک شده گوسفندیsn
ران کامل گوسفندي ممتاز MD
ران کامل گوسفندی ممتاز
ران گوسفند ممتاز 1000gآرین
ران گوسفندی ممتاز1500g آرین
زبان گوسفندی 5ع گل تاج
سر دست ممتاز گوسفندیsn
سر دست پلویی گوسفندی
سر دست کامل گوسفندی  ممتاز
سردست پلویی گوسفندیsn
سردست کامل گوسفندي ممتاز MD
سه دنده آب گوشتیsn
سه دنده آبگوشتی گوسفندی
شقه گوسفندیsn

104,990 تومان

شیشلیکی گوسفندی

165,000 تومان

فیله ممتاز گوسفند 1k روناک
فیله گوسفندی

193,220 تومان

فیله گوسفندی  MD کد 12114717094
فیله گوسفندی ممتاز 1000Gآرین
فیله گوسفندیsn

186,480 تومان

قلم گوسفندی

29,500 تومان

ماهیچه ران گوسفندی
ماهیچه سر دست گوسفندی
ماهیچه گوسفند 1kممتاز روناک
ماهیچه گوسفندی  MD کد 12114717072
ماهیچه گوسفندیsn

131,990 تومان

مغز ران با استخوان گوسفندی
مغز ران با استخوان گوسفندیsn
چرخکرده مخلوط

101,550 تومان

چنجه گوسفندیsn

181,990 تومان

نمايش 1 تا 75 از 92 (2 صفحه)


جدید ترین کالاها