ساعات کار فروشگاه

 

* روزهای عادی ساعت 9 صبح الی 6 عصر

*جمعه ها و روزهای تعطیل از 10صبح الی 5 عصر

 

- سفارش های بیش از 100/000 تومان رایگان ارسال می شوند.

-  برای سفارشات کمتر از 100/000تومان، 4.500 تومان هزینه حمل شامل می شود.

- ارسال درحال حاضر کلیه مناطق 22 گانه شهر تهران را تحت پوشش دارد.

- بعد از نهایی کردن سفارش این امکان برای کاربر فراهم شده است تا روز و بازه زمانی ارسال سفارش خود را انتخاب نماید و خرید کاربر در بازه زمان انتخابی به دستش خواهد رسید.